GO TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Rezydent FIZAN

14 lutego 2018, 14:25Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (GO TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Rezydent Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (Rezydent FIZAN), podał Urząd.

"Koncentracja ma się dokonać poprzez przejęcie przez GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kontroli nad funduszem Rezydent Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w drodze umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym, zawartej w trybie art. 68 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi" - czytamy w komunikacie.

Rezydent FIZAN był utworzony i zarządzany przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, któremu Komisja Nadzoru Finansowego w listopadzie 2017 r. cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Fundusz jest obecnie reprezentowany przez depozytariusza, tj. Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i od tego podmiotu nastąpi przejęcie zarządzania, podano także.

Przedmiotem działalności GO TFI jest tworzenie i zarządzanie tymi funduszami.

Przedmiotem działalności Rezydent FIZAN jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe i inne zbywalne prawa majątkowe określone w statucie Funduszu.

(ISBnews)


 

Autor: ISBnews

Zalogowanie do serwisu ekonomicznego analizy.bgzbnpparibas.pl
z Twojej obecnej przeglądarki nie jest możliwe.
Użyj nowszej wersji.

Pobierz teraz rekomendowaną przeglądarkę
i korzystaj w pełni z serwisu.
firefox firefox