Kalendarium ISBnews

18 stycznia 2018, 18:13PIĄTEK, 19 stycznia

--09:00: Prezentacja wyników finansowych Grupy Stelmet za rok obrotowy 2016/17

--14:00: GUS opublikuje dynamikę produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 2017 roku, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2017 roku, dynamikę sprzedaży detalicznej w grudniu 2017 r.

 

SOBOTA, 20 stycznia

--10:00: Konferencja Blockchain Connect

 

PONIEDZIAŁEK. 22 stycznia

--10:30: Dzień otwarty programu INGA – Innowacyjne Gazownictwo

--14:00: GUS opublikuje koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2018 roku

 

WTOREK, 23 stycznia

--14:00: NBP opublikuje podaż pieniądza M3

 

ŚRODA, 24 stycznia

--10:00: GUS opublikuje Biuletyn statystyczny NR 12/2017 stopę bezrobocia w grudniu 2017 roku.

--11:00: Konferencja prasowa WEI "Plusy Dodatnie, Plusy Ujemne – przegląd polskiej legislacji 2017"

--17:00: Posiedzenie parlamentarnych zespołów ds. energii odnawialnej i pakietu zimowego

 

CZWARTEK, 25 stycznia

--Forum "Zmieniamy Polski Przemysł"

--Konferencja "Heat Roadmap Poland"

--09:30: Konferencja prasowa EBI nt. działalności w 2017 r.

--10:00: Śniadanie prasowe Deloitte pt. "PSD2 – czy polski konsument jest gotowy na rewolucję 'otwartej bankowości'?"

--11:00: Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii

(ISBnews)

Autor: ISBnews

Zalogowanie do serwisu ekonomicznego analizy.bgzbnpparibas.pl
z Twojej obecnej przeglądarki nie jest możliwe.
Użyj nowszej wersji.

Pobierz teraz rekomendowaną przeglądarkę
i korzystaj w pełni z serwisu.
firefox firefox