Wesołowski z RN Selvity: Pozostaję długoterminowym akcjonariuszem

15 grudnia 2017, 08:45Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - Zmiany stanu posiadania akcji Selvity przez istotnego akcjonariusza i członka rady nadzorczej Tadeusza Wesołowskiego miały na celu wyłącznie uporządkowanie posiadanych aktywów, a on sam niezmiennie będzie angażował się w spółkę, podał Wesołowski w oświadczeniu.

"W związku z upublicznionymi zawiadomieniami o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów spółki Selvita oświadczam, że zmiany te wynikają z decyzji o likwidacji podmiotów, za których pośrednictwem kontrolowałem łącznie 1 039 738 akcji spółki stanowiących łącznie 7,55% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 5,83% głosów na walnym zgromadzeniu" - napisał Wesołowski w oświadczeniu.

"Jednocześnie informuję, że wszystkie wyżej wskazane akcje w spółce Selvita przeniesione zostały do podmiotu o charakterze prawnym funduszu inwestycyjnego, którego jestem beneficjentem. Deklaruję, że pozostaję długoterminowym akcjonariuszem, a także planuję pozostać członkiem rady nadzorczej spółki Selvita. Powyższe zmiany mają na celu wyłącznie uporządkowanie posiadanych przeze mnie aktywów" - czytamy dalej.

Ze wczorajszego komunikatu Selvity wynika, że spółka Strong Holding SCSp zbyła wszystkie posiadane pośrednio 7,55% akcji Selvity i została zlikwidowana.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)

Autor: ISBnews

Zalogowanie do serwisu ekonomicznego analizy.bgzbnpparibas.pl
z Twojej obecnej przeglądarki nie jest możliwe.
Użyj nowszej wersji.

Pobierz teraz rekomendowaną przeglądarkę
i korzystaj w pełni z serwisu.
firefox firefox