Colliers: Rynek inwestycyjny może powtórzyć ubiegłoroczne 4,6 mld euro w 2017 r.

12 października 2017, 12:47Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Colliers International ocenia, że wartość transakcji na rynku nieruchomości inwestycyjnych w Polsce może być w tym roku na poziomie porównywalnym do ubiegłorocznych ok. 4,6 mld euro, poinformował dyrektor w dziale doradztwa inwestycyjnego w Colliers International Marcin Mędrzecki.

"Zwykle I połowa roku jest dużo słabsza, gdyż celem większości inwestorów jest domknięcie transakcji przed końcem roku. Ale tegoroczna I połowa jest bardzo dobrym prognostykiem, 1,5 mld euro to jest bardzo dobry wynik. W pipeline jest bardzo dużo projektów, trudno ocenić, które uda się rynkowi zamknąć w tym roku. Ok. 3 mld jest w trakcie negocjacji. Spodziewamy się, że ten rok może być porównywalny z ubiegłym pod względem wartości inwestycji" - powiedział Mędrzecki podczas spotkania prasowego.

Całkowita wartość transakcji inwestycyjnych w I poł. 2017 r. wyniosła 1,53 mld euro w ramach 30 transakcji, obejmujących 50 nieruchomości komercyjnych (wobec 2,1 mld euro w I poł. 2016 r.), w związku z czym jest to drugie najlepsze półrocze na rynku inwestycyjnym od 2008 r.

W całym 2014 r. wartość ta wynosiła 3,1 mld euro, w 2015 r. - 4,1 mld euro, a 2016 r. - 4,6 mld euro, przypomniał ekspert.

W I poł. 2017 r. ponad 0,9 mld euro zostało zainwestowane na rynku nieruchomości handlowych, co stanowiło 60% wartości transakcji inwestycyjnych na rynku. Udział sektora biurowego wyniósł 17%, osiągając wartość 260 mln euro. Wysoka aktywność inwestycyjna na rynku hotelowym przyniosła rekordowy wynik w wysokości 0,34 mld euro - 23% udziału w rynku. W I poł. 2017 r. nie odnotowano znaczącej aktywności inwestycyjnej w sektorze magazynowym. Oczekuje się jednak, że wolumen transakcji w tym sektorze na koniec roku osiągnie dobry wynik z uwagi na toczące się negocjacje, w tym sprzedaż europejskiej platformy inwestycyjnej Logicor - Blackstone na rzecz China Investment Corporation, co będzie największą w Europie transakcją nieruchomościową typu private equity (łączna wartość ok. 12,25 mld euro).

Według Mędrzeckiego, jednym z najbardziej zauważalnych trendów jest wzrost udziału miast regionalnych w rynku inwestycyjnym. W I półroczu 2017 r. na rynkach regionalnych zainwestowano 900 mln euro (61% udział w rynku), podczas gdy na rynku warszawskim ulokowano 600 mln euro (39%). W całym 2016 r. udział miast regionalnych wynosił 72%, w 2015 r. - 87%, a w 2014 r. - 53%. Ogólny trend wzrostowy utrzymuje się od 2011 r., gdy było to 35%.

"Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce rozwija się dynamicznie i ma przed sobą dobre perspektywy. Ne tle pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzuje się dużą aktywnością inwestycyjną poza stolicą kraju. Dostępność młodej i wykwalifikowanej kadry w miastach regionalnych przyciąga najemców z sektora nowoczesnych usług biznesowych, czego rezultatem jest duża aktywność deweloperska w segmencie biurowym. Z kolei inwestorzy pozytywnie oceniają stabilność oraz długofalowe perspektywy rozwoju tych rynków" - skomentował Mędrzecki.

W raporcie Colliers International i Deloitte Legal pt. "Polskie miasta regionalne, jako produkt inwestycyjny" przeanalizowano także stopy zwrotu dla obiektów różnych kategorii.

"Stopy zwrotu dla budynków biurowych w Centralnym Obszarze Biznesu w Warszawie wynoszą obecnie ok. 5,25%, a w głównych miastach regionalnych (Wrocław i Kraków) - ok. 6%. Stopy kapitalizacji dla nieruchomości handlowych pozostają stabilne, w przedziale 5-5,5% w przypadku Warszawy i dużych miast regionalnych, natomiast dla centrów handlowych w mniejszych ośrodkach miejskich ok. 8-8,5%. Aktywa magazynowe typu BTS są sprzedawane na poziomie 6,5% (oraz poniżej tego progu w wybranych przypadkach), podczas gdy tradycyjne nowoczesne nieruchomości magazynowe oscylują w granicach 7%" - czytamy w raporcie.

(ISBnews)

Autor: ISBnews

Zalogowanie do serwisu ekonomicznego analizy.bgzbnpparibas.pl
z Twojej obecnej przeglądarki nie jest możliwe.
Użyj nowszej wersji.

Pobierz teraz rekomendowaną przeglądarkę
i korzystaj w pełni z serwisu.
firefox firefox